Władze

Władze Podlaskiego Klubu Biznesu

ZARZĄD PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU

Ryszard Iwaszkiewicz  Prezes Zarządu 
tel. (0-87) 643-57-62, 604-459-461
Jerzy Kindziuk Vice – Prezes Zarządu
tel. (0-85) 743-68-49, 602-637-148
Wojciech Strzałkowski Vice – Prezes Zarządu
Mirosław Kiszko Vice – Prezes Zarządu
Antoni Stolarski Vice – Prezes Zarządu
Robert Żyliński Skarbnik
Tomasz Kurciński Sekretarz

 

Lech Jerzy Pilecki  Honorowy Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu 
tel. 602-383-315

KONWENT PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU

Artur Kosicki – Przewodniczący 
Jolanta Stulgis – Vice – Przewodniczący 
Stanisław Łuniewski -Vice – Przewodniczący 
Tadeusz Klimowicz -Vice – Przewodniczący 
Łukasz Żemojduk -Vice – Przewodniczący