Władze

Władze Podlaskiego Klubu Biznesu

ZARZĄD PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU

    1. Ryszard Iwaszkiewicz – Prezes Zarządu                tel. 604-459-461
    2.  Wojciech Strzałkowski – I-szy Wiceprezes Zarządu              
    3. Jerzy Kindziuk – Wiceprezes Zarządu
    4. Mirosław Kiszko – Wiceprezes Zarządu
    5. Antoni Stolarski – Wiceprezes Zarządu
    6. Tomasz Kurciński – Sekretarz
    7. Robert Żyliński – Skarbnik

SKŁAD KONWENTU:

 1. Stanisław Łuniewski – Przewodniczący
 2. Irena Jagiełło – Wiceprzewodniczący
 3. Tadeusz Klimowicz – Wiceprzewodniczący
 4. Jolanta Stulgis – Wiceprzewodniczący
 5. Łukasz Żemojduk – Wiceprzewodniczący