Władze

Władze Podlaskiego Klubu Biznesu

ZARZĄD PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU

    1. Ryszard Iwaszkiewicz – Prezes Zarządu                tel. 604-459-461
    2. Jerzy Kindziuk – Wiceprezes Zarządu                 tel.  602-637-148
    3. Wojciech Strzałkowski – Wiceprezes Zarządu
    4. Mirosław Kiszko – Wiceprezes Zarządu
    5. Antoni Stolarski – Wiceprezes Zarządu
    6. Robert Żyliński – Skarbnik
    7. Tomasz Kurciński – Sekretarz

SKŁAD KONWENTU:

 1. Artur Kosicki – Przewodniczący
 2. Jolanta Stulgis – Wiceprzewodniczący
 3. Stanisław Łuniewski – Wiceprzewodniczący
 4. Tadeusz Klimowicz – Wiceprzewodniczący
 5. Łukasz Żemojduk – Wiceprzewodniczący