Robert Strzelecki

Robert Strzelecki

 

Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Prezes Zarządu Grupy TenderHut

Członek Podlaskiego Klubu Biznesu

Dyrektor ds. Rozwoju Technologicznego Klastra InfoTech

Jeden ze współzałożycieli Związku Pracodawców Usług IT SoDA

 

Motto: Współpraca kluczem do sukcesu

Z branżą IT związany od ponad 20 lat, czego efektem jest udział w ponad 100 zrealizowanych projektach zarówno polskich, jak i międzynarodowych dla sektora komercyjnego i publicznego. Ma doświadczenie zarówno jako dostawca, jak i odbiorca usług oraz systemów informatycznych. Ta wiedza pozwala mu na pomoc, audyt i ocenę dotyczącą start-upów, projektów IT oraz innych przedsięwzięć biznesowych.

Pod okiem Roberta Strzeleckiego w ciągu 3 lat Grupa TenderHut zyskała międzynarodowy zasięg. Od początku firma rozwijała się bardzo dynamicznie, a w zakres jej prawie 4 letniej działalności wchodzą:

– przejęcia lokalnych firm IT (LemnTea, QBurst Poland, LIT, GSWTech, Order of Code),

– otwarcie 5 centrów developerskich w kraju (Białystok, Olsztyn, Szczecin, Wrocław, Przemyśl) oraz 8 przedstawicielstw za granicą (Dania, Szwecja, Irlandia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy, USA i Francja),

– współpraca z Microsoft przy rozwoju technologii AR (augmented reality – rozszerzanej rzeczywistości), opracowanie systemu integrującego gogle HoloLens firmy Microsoft z systemem klasy LIMS, czyli oprogramowaniem do zarządzania przepływem informacji w laboratoriach i wdrożenie go w 600 laboratoriów na całym świecie,

– stworzenie autorskich narzędzi IT np. aplikacji mobilnej z zakresu Digital Office Management – Zonifero (flagowy produkt firmy) i aplikacji do odprawy lotniczej za pomocą Skype: AutomatedCheckin,

– wspieranie lokalnej społeczności IT przez udział i organizację spotkań, meet’upów, konkursów,

– otwarcie Centrum Konferencyjno – Coworkingowego dla branży IT w Białymstoku.

Spółka TenderHut zajęła znaczące miejsca w prestiżowych rankingach: 1. miejsce wśród polskich spółek i 7. w Europie w rankingu Deloitte Fast 50 CE 2018, Computerworld TOP200, Deloitte Fast 500 EMEA, Financial Times FT 1000.

 

Więcej informacji: tenderhut.com