O nas

Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku powstał w 1993r jako dobrowolne stowarzyszenie ludzi biznesu. Działalność klubu prowadzona jest w oparciu o uchwalony Statut. Klub funkcjonuje jako stowarzyszenie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność  gospodarczą.

Jesteśmy członkami Podlaskiego Forum Gospodarczego.

Podstawowe cele Klubu to: 

– reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków,

– tworzenie więzi środowiskowej oraz towarzyskiej,

– rozwiązywanie problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych,

– współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,

– budowanie prestiżu i siły środowiska oraz upowszechnianie etyki zawodowej,

– prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i towarzyskiej, służącej integracji członków Klubu.

Na spotkaniach Podlaskiego Klubu Biznesu omawiane są zagadnienia istotne dla życia gospodarczego. Prowadzimy dyskusję nad projektami aktów prawnych m.in.
o samorządzie gospodarczym, ustawodawstwie podatkowym czy też celnym.
Podczas debat oceniamy politykę gospodarczą państwa, władz lokalnych i samorządowych.