27-28 września 2017 r. Wschodni Kongres Gospodarczy.

Podlaski Klub Biznesu aktywnie uczestniczył we Wschodnim Kongresie Gospodarczym, podczas którego podpisane zostało porozumienie z Senatorem Michaił Michajlowiczem Sićko o wzajemnej współpracy gospodarczej i kulturalnej w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Uczestniczyło w kongresie około półtora tysiąca biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów i naukowców.