21.06.2018r Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 21.06.2018r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Podlaskiego Klubu Biznesu.

Podczas zebrania w miejsce odwołanych członków powołano:

  • Jolanta Stulgis – wiceprzewodniczący Konwentu
  • Łukasz Żemojduk – wiceprzewodniczący Konwentu.

Zatwierdzono i przyjęto sprawozdanie finansowe i program działań Zarządu na rok 2018.