18.08.2018r Pożegnanie Śp. inż. Jarosława Dziemiana

Dnia 18.08.2018r ze smutkiem pożegnaliśmy wspaniałego człowieka, współzałożyciela Podlaskiego Klubu Biznesu, pierwszego Prezesa Śp. inż. Jarosława Dziemiana.

Przepiękne kazanie wygłosił ks.Edward Konkol, równie wzruszające były przemówienia przedstawicieli władz, biznesmenów oraz artystów.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.