10.03.2006r. Spotkanie z pierwszym zastępcą prezesa NBP Jerzym Pruskim

W dniu 10.03.2006r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z pierwszym zastępcą prezesa NBP w Warszawie Dr Jerzym Pruskim.

Tematem spotkania były sprawy znaczenia pieniądza w gospodarce, jego stabilności, parytetu w stosunku do euro i dolara, oraz ogólnie pojętej inflacji.

Podczas spotkania przedsiębiorcom podlaskim współpracującym z NBP w zakresie danych statystycznych zostały wręczone przez Prezesa monety okolicznościowe. Wśród odznaczonych było ośmiu Członków Podlaskiego Klubu Biznesu.