03.10.2018r Porozumienie dotyczące współpracy z Białorusią

W dniu 03.10.2018r Prezes Podlaskiego Klub Biznesu i Anatol Wielikin oraz Sergey Stetsura podpisali porozumienie z dotyczące współpracy z Białorusią ze szczególnym uwzględnieniem Grodna.

Współpraca polegać ma między innymi na wymianie doświadczeń, technologii oraz transgranicznej wymianie pomiędzy różnymi grupami biznesu a także zawiązywaniu wspólnych przedsięwzięć.